Η ABC Professional Services παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας για την σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων, οργανισμών και βιομηχανικών μονάδων.Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της ABC Professional Services είναι :

  • η παροχή ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων ( Intergraded Business Solutions ) στο χώρο της Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Ηλεκτρομηχανικών εφαρμογών καθώς και
  • η ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες των πελατών μας.

 


© 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting