Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Η ανταπόκριση της ABC Professional Services στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων διαμορφώνεται απο την επαγγελματική και ουσιαστική αντιμετώπιση των προκλήσεων, υλοποιώντας υπηρεσίες και συνεργασίες που αποδίδουν.Υπηρεσίες Υποστήριξης μέσω Service Level Agreement ( SLA )

Συμβάσεις Υποστήριξης - Συντήρησης με συγκεκριμένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών ( SLA ), παρέχουν την δυνατότητα επιλογής Συγκεκριμένου Προγράμματος Υποστήριξης πλήρως προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.


Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 24x7

Η υποδομή και οι συνεργασίες της ABC Professional Services δίνουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με χρονική κάλυψη έως και 24 ωρών ημερησίως, 7 ημέρες την εβδομάδα ( δηλαδή αδιάλειπτη παροχή τεχνικών υπηρεσιών ).


Πανελλήνια Υποστήριξη με Πιστοποιημένους Συνεργάτες

Η ABC Professional Services και οι συνεργάτες της έχουν την δυνατότητα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ελληνική επικράτεια καλύπτοντας τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών με δίκτυο υποκαταστημάτων και επίλυση τυχών προβλημάτων. Η ABC Professional Services  παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την άμεση και οικονομικότερη επίλυση και αντιμετώπισή τους.


On-Site Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Όταν οι ανάγκες των πελατών απαιτούν υπηρεσίες στον χώρο της εγκατάστασης του εξοπλισμού τους για συντήρηση και επίλυση τυχών προβλημάτων, η ABC Professional Services παρέχει τις απαιτούμενες On-Site υπηρεσίες για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση και αντιμετώπισή τους.


Απομακρυσμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης ( Remote Support )

Άμεση απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω Internet και τηλεφωνίας για την κάλυψη αναγκών που δεν απαιτούν την παρουσία τεχνικού στην εγκατάσταση του πελάτη. © 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting