Πολιτική των Υπηρεσιών Υποστήριξης Το κεντρικό Helpdesk δημιουργήθηκε για να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και να επιλύουμε γρήγορα τα προβλημάτων των πελατών μας. Οι πελάτες μας χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία για την καταγραφή και την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις λύσεις και τα προϊόντα της ABC Professional Services Το Helpdesk της ABC Professional Services εξυπηρετεί τους πελάτες με τους ακόλουθους τρόπους: • Κεντρικό σημείο για να δηλώνουν και να παρακολουθούν τα προβλήματα. • Λύση των προβλημάτων, όπως ορίζεται ανά SLA. • Οι πελάτες το μόνο που χρειάζεται είναι να στείλουν το αίτημα τους μέσω e-mail στο support@abc-ps.com ή τηλεφωνικά στο τηλ 210 95 31 605 αναφέροντας το σχετικό ABC Serial Number (που χαρακτηρίζει κάθε προϊόν που καλύπτεται από τη Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης) καθώς και όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη περιγραφή του προβλήματος, τη σοβαρότητα, και τον αναμενόμενο χρόνο (σε ημέρες) για την επίλυση του προβλήματος . • Συνεχή επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του πελάτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος. • Καλύτερες υπηρεσίες μέσω της ανασκόπησης της καταγεγραμμένης αποτελεσματικότητας και ταχύτητας επίλυσης των προβλημάτων .

© 2000 - 2013 powered by
Doteasy Web Hosting